(cc) 2018 RETHINK

FABRYKI INNOWACJI

Od powstania taylorowskiej koncepcji "Scientific Management" zarządzanie stanowiło wyodrębniony obszar zadań i procesów, realizowanych przez specjalistów. W drabinie społecznej przedsiębiorstw menedżerowie stanowili elitę odpowiedzialną za sukces organizacji i dobrobyt ich właścicieli. Czy takie myślenie ma przyszłość w świecie cyfrowego biznesu? Czy zarządzanie jako dyscyplina ma w ogóle przyszłość? 

Nadchodzące lata wydają się być jak nigdy dotąd czasem sprzyjającym innowatorom i przedsiębiorcom poszukujących możliwości rozwojowych płynących z innowacji. Oto na rynek mają wylać się miliardy złotych przeznaczone na finansowanie projektów R&D, startupów, również tych które związane są z cyfrową transformacją gospodarki. Jakie wyzwania rodzi ta nadchodząca interwencja? Jakie refleksje płyną z dotychczasowych doświadczeń doświadczonych inwestorów i przedsiębiorców?