(cc) 2018 RETHINK

PRZEWODNICY CYFROWEJ ZMIANY

Wizja i przywództwo w procesie zmiany to niewątpliwie sprawa wielkiej wagi, co pokazał choćby ubiegłoroczny panel poświęcony temu zagadnieniu. Z drugiej strony namaszczenie lidera ani ani nawet sformułowanie wizji przyszłości nie sprawi że trudne i złożone procesy transformacji wydarzą się same. Jak radzą sobie „skazani na przywództwo”? Jak zbudować zespół, jak go skonsolidować wokół celów zmiany, jak go zorganizować i jak nim zarządzać? Mimo postępów w zastosowaniach AI o skuteczności i efektywności procesów transformacji przesądzają ludzie - ich kompetencje, zaangażowanie, gotowość do zmiany. Spojrzymy na dynamikę cyfrowej rewolucji również poprzez perspektywę procesów zarządzania kapitałem ludzkim, oraz wyzwania rynku pracy dla specjalności cyfrowych, takich jak cyfrowy marketing, projektowanie doświadczeń, robotyzacja, czy data science.